RKC AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne personvernerklæringen beskriver personopplysningene vi får og samler inn når du kontakter oss, samt hva vi gjør for å beskytte opplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne erklæringen. Ved å kontakte oss samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

  1. Behandlingsansvarlig

RKC AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss.

  1. Vår bruk av personopplysninger

2.1. Registrering og innsamling av personopplysninger

RKC AS behandler de personopplysningene du oppgir til oss når du kontakter oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, eller annet. RKC AS samler ikke inn annen informasjon enn hva som sendes til oss.

2.2. Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å identifisere oppdrag du henvender deg om, og for å administrere leveransen og faktureringen av oppdraget.

  1. Om bruk av personopplysninger og markedsføring

Vi bruker ikke personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester eller annen markedsføring.

  1. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge RKC AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når RKC AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

  1. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som RKC AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.