Det er nyttig å vite noen elementære ting om trevirke og hvordan det kan oppføre seg når det tas i bruk utendørs. Hva må du tenke på, hva er normalt og ikke normalt, og hvordan skal man ta vare på og vedlikeholde det?

Treet lever
Tre er et levende materiale selv etter at det er tatt ut av skogen. Derfor kan det ikke utelukkes at bevegelser og endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, enten treet er impregnert eller malt.

På malt tre kan dette bl.a. fremkomme som mindre gulning av kvister og som overflatesprekker i malingen på eller mellom produktets ulike deler. Dette som en direkte følge av at treet krymper eller beveger seg. Skulle slike endringer skje, anses ikke dette som en mangel ved produktet og utbedring/vedlikehold må utføres som anvist.

Råmaterialer for utendørs bruk
Våre treprodukter er primært beregnet for utendørs bruk, og det er viktig å forvente at overflatefinishen derfor er å sammenligne med ubehandlet, grunnet eller impregnert trevirke
som f.eks. kledningsbord, terrassebord og
annet konstruksjonsvirke. Spor etter høvling og trebearbeiding kan derfor være synlig. Dermed kan overflaten på et malt utendørs produkt ha et noe røffere utseende enn for eksempel et innendørs stuebord som gjerne er produsert i MDF, spon eller kvistfrie materialer.

Materialvalg
Vi benytter primært gran og furu i våre tre-produkter. Begge treslag har sine fordeler og ulemper, og vi tar alltid dette med i betrakting ved valg av materialer.

Gran avgir mindre kvae fra kvistene enn furu, og er mer egnet til produksjon av malte produkter. Ved produksjon av treprodukter benyttes det tørket treverk. Under tørkeprosessen kan det oppstå små stjerneformede sprekker i senter
av kvisten, noe som kan bli synlig også etter at produktet er malt.

Impregnerte treprodukter blir gjerne produsert av furu, da impregneringen av furu trenger dypere inn i treverket enn det som er tilfelle med gran. Dagens trykkimpregnering er kobberbasert, og inneholder ikke lysfilter som beskytter mot
gråning. Impregneringsvæsken beskytter heller ikke mot sopp-, bakterie- eller algeangrep på overflaten. Vi anbefaler derfor sterkt at impregnerte produkter overflatebehandles med egnet beis eller olje før, eller snarest mulig etter, de er tatt i bruk.

Kvistutslag og kvaelommer
Våre produkter er produsert av naturlig tre, og er derfor ikke kvistfrie. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som kan inntreffe selv ved bruk av kvistforsegling, og synes som et gulaktiggjennomskinn spesielt på produkter med lysmaling som toppstrøk. Kvistforsegling vil kun bidra til å utsette prosessen, som gjerne oppstår ved påvirkning av sollys.

Hvis kvister og kvistlommer på malte produkter inneholder mye kvae, kan kvaen også trenge utgjennom små sprekker i malingen og danne smådråper på overflaten.

Vedlikehold av malte produkter og fjerning av kvaeutslag
Alle malte produkter vil av normale årsaker kunne falmes av sollys, og det er derfor nødvendig med løpende vedlikehold av malingen. I tillegg vil sopp, alger og bakterier legge seg på overflaten og kunne angripe produktet.

Jevnlig og skånsom rengjøring av produktet er derfor nødvendig for at det skal holde seg pent i mange år.
Ved kvaeutslag anbefaler vi å la kvaedråpene være på overflaten til de er tørre og krystaliserte.Fjern forsiktig ved hjelp av en børste med naturlig bust og tørk bort restene. Det er en fordel å gjøre dette når du skal renovere malingen. Vi anbefaler bruk av egnet diffusjonsåpen maling for utendørsbruk. Spør om råd hos din faghandel om du er i tvil.

Montering
Husk å behandle alle kuttflater på malte eller impregnerte produkter med egnet overflate-behandling. Stolper montert i stolpesko bør monteres med noen millimeters avstand i bunnen for å unngå at de blir stående i vann. Bruk festemidler av god kvalitet.

Reklamasjon
Skulle du finne skade eller mangel ved et produkt fra oss, er det viktig at dette blir meldt til forhandler omgående for at reklamasjonsrettenskal gjelde. Produktet må sjekkes for feil før montering samt monteres forskriftsmessig. Er ikke dette ivaretatt, frafaller reklamasjonsretten og produktet ansees som akseptert av mottaker.
I påvente av montering må produktet alltid oppbevares beskyttet mot alt som kan være en potensiell kilde til å skade produktet. Om skader oppstår grunnet uforsvarlig oppbevaring eller bruk, frafaller reklamasjonsretten. Ved
en eventuell erstatning vil det leveres et erstatningsprodukt dersom produktet ikke kan utbedres.
Vi håper våre råd og vink vil hjelpe deg til å ta vare på produktene på beste måte, og dermed få nytte og glede av dem i mange år.